فرم ارتباط با ما

راه های ارتباط با ما

 • تماس با پشتیبانی : 510 40 333 -017
 • ایمیل پشتیبانی : info@kabinmobtaker.com
 • آدرس فروشگاه مرکزی : استان گلستان. شهرستان گنبد کاووس . بلوار جهاد
 • از اینکه به هر دلیلی با ما تماس می گیرید خوشحال هستیم.

   

  تلفن تماس :           510 40 333  -017

  تلفکــــــــس:          174 43 333  -017

  مدیریت:                  126 43 333  -017

  مدیریت فروش :    1640 424  0911

  پشتیبانی فروش :    1640 482  0911

   سامانه پیامک :    50001333333017

  دفتر مرکزی : استان گلستان. شهرستان گنبد کاووس . بلوار جهاد .ساختمان شرکت مبتکر .کد پستی 4971834979

  ایمیل : info@kabinmobtaker.com

  ساعات کاری شرکت :

  صبح ها  از ساعت 9:00 تا ساعت 13:00    بعد از ظهر ها از ساعت 17:00 تا ساعت 20:00

  
   

  .We are happy to contact you for any reason
  Telephone Number: +98-1733340510
  Telfax: +98-1733340510
  Company Management: +98-1733343126
  Sales Manager: +989114241640
  Sales support : +989114821640
  SMS system: 50001333333017

  EMAIL: info@kabinmobtaker.com

  :Hours of work
  Mornings from 9:00 to 13:00. Afternoons from 17:00 to 20:00

  .Office Address: Zip Code 4971834979,MOBTAKER Bldg,Jahad Blvd, GONBAD-E KAVOOS,GOLESTAN,IRAN