تنور گازی دو چدن

فر گازی دو چدن مبتکر (سایز بزرگ 57*52)