تنور گازی مبتکر (بزرگ)

فر مبتکر (سایز بزرگ 57*52)